Начало / Общи условия

Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА www.devin2u.bg

При всяка поръчка на артикули и/или услуги от този сайт, било то по телефон или чрез мобилно приложение, ти се съгласяваш да спазваш настоящите Общи условия:

I. Дефиниции:

1. WWW.DEVIN2U.BG (http:// www.devin2u.bg) е уеб базирана платформа в Интернет, собственост на „Атлантик Дивайн“ ЕАД, която дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи Условия.

2. „Атлантик Дивайн“ ЕАД е търговско дружество, собственост на „Девин“ EАД, като двете дружества са част от групата СПАДЕЛ. „Атлантик Дивайн“ ЕАД предоставя услуги посредством администрирания от него уебсайт DEVIN2U.BG

3. Услуги са всички услуги, които „Атлантик Дивайн“ ЕАД може да предложи на Клиента, посредством уебсайта DEVIN2U.BG. 

4. Артикули/Продукти са всички стоки, продукти и услуги, които могат да бъдат поръчани чрез уебсайта WWW.DEVIN2U.BG.

5. Клиент е всеки потребител, който е поръчал или използвал услугите, достъпни чрез уебсайта WWW.DEVIN2U.BG.

6. Информационна система /Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.

7. Доставчик е лице, занимаващо се  доставка на стоки и услуги, достъпни чрез уебсайта WWW.DEVIN2U.BG и предоставяни от „Атлантик Дивайн“ ЕАД.

 

II. Поръчки и доставки

Подаването на поръчка от Клиента се извършва чрез последователното извършване на следните действия:

1. Определяне на количеството на поръчаните артикули и натискане на визуализиран бутон „Добави в количката”, обозначен срещу съответната напитка, и потвърждение на поръчката от бутона „Поръчай“.

2. Преглеждане на поръчката, посочване на адрес за доставка, запознаване със съответния договор за физически или юридически лица, избор на брой доставки, дата на доставка и повторно потвърждение на поръчката от бутона „Продължи“.

3. Финализиране на поръчката и потвърждение, че тя е приета чрез изписване на надписа „Вашата поръчка беше успешно запазена“.

4. Доставката на поръчаните артикули се извършва от „Атлантик Дивайн“ ЕАД или партньор на дружеството в съответния град.

5. Часовете за доставка са, както следва: от понеделник до петък, за Бизнес клиенти до 17:30; за Домашни клиенти до 20:00.

6. Доставката на предлаганите продукти и услуги се извършва само на територията на градовете/областите, посочени в платформата www.Devin2u.bg

 

III. Цени и начини на плащане

1. Цените на артикулите, техните опаковки, цените за доставка, услугите и начините за плащане са описани в съответните Интернет страници на уебсайта DEVIN2U.BG

2. Всички цени, обявени на Интернет страниците на уебсайта WWW.DEVIN2U.BG са с включен данък добавената стойност.

3. Плащането се извършва спрямо посочените възможности за конкретния град – на място, при доставка на адреса, посочен от Клиента; по банков път непосредствено след направената поръчка, чрез дебитна/кредитна карта.

4. Галоните Devin 19л са оборотни и подлежат на облагане с ДДС. Всеки галон е на стойност от 8.00 лв. с ДДС, която се заплаща от клиента при първоначалната доставка, като депозит според броя на доставените галони.

5. При следващата доставка клиентът трябва да предаде същото количество галони, които получава. Всеки допълнителен галон или повреден такъв се заплаща по цена 8.00лв. с ДДС.

6. Диспенсъри могат да се закупуват при съответните условия в договора.

 

IV. Лични данни

1. „Атлантик Дивайн“ ЕАД има право да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират като Клиенти. Информацията, чрез която Клиентът може да бъде идентифициран, може да включва име, адрес, телефон, имейл, пол, както и всяка друга информация, която Клиентът предоставя доброволно при поръчката си.

2. „Атлантик Дивайн“ ЕАД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента.

3. Освен за целите предвидени в Общите условия, „Атлантик Дивайн“ ЕАД събира и използва информацията при предлагане на нови услуги на Клиента (безплатни или платени), при промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети и други.

4. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да се отпише по всяко време като изпрати имейл на office@devin- delivery.bg.

5. „Атлантик Дивайн“ ЕАД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица освен в случаите, когато е получено изричното съгласие на Клиента или във всички посочени в закона случаи.